Nederlandse Studenten Wielersport

In 1977 is de Nederlandse Studenten Wielersport Organisatie (NSWO) te Nijmegen opgericht. De NSWO is 21 jaar lang de koepelorganisatie geweest ten behoeve van de studenten wielersport in Nederland.

De NSWO ontplooide initiatief op het gebied van belangenbehartiging, fungeerde als platform voor kennis en informatieuitwisseling tussen de SWV`s en door het sluiten van een convenant met SSN was NSWO de organisatie die de NSK`s toewees. Hiernaast co√∂rdineerde de NSWO de jaarlijkse toernooien, deze jaarlijkse toernooien bestonden uit de verschillende NSK`s (Nederlandse Studenten Kampioenschappen) en vier extra wedstrijden georganiseerd door de verschillende SWV’s. Hier werd een eindklassement van opgemaakt; de winnende renners en de winnende vereniging kregen medailles uitgereikt tijdens de NSWO najaarsvergadering.

Vanaf begin jaren ’90 verliep de organisatie en deelname hiervan erg moeizaam, zo blijkt uit het jaarverslag uit 1990: ‘De aftakeling van de toernooien neemt zo langzamerhand desastreuze vormen aan’. SWV het Erasmiaans Verzet uit Rotterdam kwam in 1991 met het voorstel ‘Stimulering NSWO toernooien’ om de deelname aan de toernooien te vergroten. Dit mocht helaas niet baten, de deelnemersaantallen bleven terug lopen met als gevolg dat er geen toernooien meer werden georganiseerd vanaf 1996.

Uiteindelijk namen in 1997 twee studenten het initiatief om de NSWO weer nieuw leven in te blazen door een opzet voor landelijke studentencompetitie (met volwaardige prijzenschema`s) te maken. Er werden subsidieafspraken gemaakt met SSN en overleg gevoerd met de KNWU. Er werden echter geen sponsoren gevonden om dit ambitieuze plan te ondersteunen. Dit betekende feitelijk het einde voor de NSWO. In 2002 is er nog een laatste studentenwedstrijd georganiseerd in het centrale Utrecht, waarbij er van de vijftien renners er tien van de organiserende vereniging de Domrenner aanwezig waren. Sindsdien zijn er geen nieuwe initiatieven meer ontplooid ten gunste van de studenten wielersport in Nederland.

Vrienden & supporters

studentenverzekering123.nlknwu